لینک دانلود(مقیاس حمایت اجتماعی(MOS))

مقیاس حمایت اجتماعی(MOS)|لینک دانلود|اُ کیو|41018820|مقیاس حمایت اجتماعی(MOS), حمایت اجتماعی(MOS)
در حال حاظر شما فایل با عنوان مقیاس حمایت اجتماعی(MOS) را دنبال می کنید .


مشخصات « مقیاس حمایت اجتماعی (MOS) »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 19 سوالی
نوع فایل: word

1.که وقتی شما در تخت بستری هستید به شما کمک کند؟ 2.که وقتی شما نیاز دارید صحبت کنید ، به شما گوش دهد؟ 3.که در مواقع بحرانی شما را به خوبی راهنمایی کند؟ 4.که در صورت لزوم شما را به دکتر ببرد؟ 5.که به شما ابراز علاقه و احساسات کند؟


مطالب دیگر:
📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق رقیب گرایی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های بیمه وموسسات بیمه📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده📜مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید شلوار جین📜مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید روفرشی📜مطالعات امکان سنجی مقدماتی روبان بافی📜ادبیات ازمون استخدامی📜زیست شناسی سال دهم📜خلاصه نکات مهم مبحث 7 مقررات ملی ساختمان📜خلاصه نکات مهم مبحث 8 مقررات ملی ساختمان📜خلاصه نکات مهم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان📜خلاصه نکات مهم مبحث 12 مقررات ملی ساختمان📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان و بهداشت روانی وبهزیستی روانی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق شغل وکار📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق محیط های یادگیری وشیوه تدریس معلمان وجایگاه دانش آموزان📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل کانو(مدل های تحلیل نیازهای مشتری )📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم رفتار شهروندی بتمن و ارگان📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناخت درمانی، کاربرد و کارایی آن در پژوهش‌های روان درمانی