لینک دانلود(پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC)

پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC|لینک دانلود|اُ کیو|41018818|پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC, چندبعدی اضطراب كودكان MASC
در حال حاظر شما فایل با عنوان پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC را دنبال می کنید .

در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

این مقیاس كه توسط مارچ و همكاران در سال1997 ساخته شد، یك ابزار خودگزارشی است كه 39 گویه دارد و برای ارزیابی نشانه های اضطراب در گروههای سنی 8 تا 19 سال استفاده می شود. هرگویه بر مبنای یك مقیاس چهار درجه ای لیكرت از صفر تا سه (هرگز، بندرت، گاهی اوقات و همیشه)نمره گذاری می شود. این مقیاس چهار بعد را اندازه گیری می كند كه شامل:

1- اضطراب اجتماعی: 16،22،29،33،37،39،3،10،14

2- اضطراب جدایی: ???????????????????????????

3- اجتناب از آسیب: سوالات شماره ????????

4- نشانه های جسمانی: سوالات شماره 38،35،31،27،24،20،18،15،12،8،5،1(کینجری،گینزبرگ و بارستین،2009؛ به نقل از مشهدی و همکاران،1391)

در مطالعه ایوارسون(2006) برای کل مقیاس ضریب آلفای 87/0 و برای خرده مقیاس اضطراب اجتماعی، نشالنه های جسمانی، اجتناب از آسیب و اضطراب جدایی به ترتیب ضریب آلفای 0/83،0/84،0/71،64/0 به دست آمد. مشهدی و همکاران (1391) نیز در بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه، مشخصات روان.......

.............

.........................ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)


تعداد سوال ها: 39

مولفه (خرده مولفه ها): مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


مطالب دیگر:
📂ترجمه مقاله ای در خصوص کانت به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله به ‌ورزی اجتماعی به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله به ‌ورزی معنوی به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله رابطه چرخشی سطح کارایی- اثربخشی: از دیدگاه چندسطحی به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله آیا اخلاقی روزنامه‌نگاری می‌کنید؟ خود را بیازمائید، به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله چطور باید یک اتاق خبر مجازی برپا کرد؟، به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله تئوری منحنی یادگیری، به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله اهمیت موضوع حیات و شیوه‌های ایجاد آن، به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله بررسی فواید اصلاح انحراف کروی، به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله حفظ ساختار و کارکرد پروتئین اشک انسان توسط محلول چند منظوره جدید لنز تماسی حاوی ...📂کد برنامه نویسی تحلیل پی نواری با استفاده از روش المان محدود در نرم افزار متلب📂پاورپوینت ایمنی و خطرات نیروگاه های هسته ای📂ترجمه مقاله مرکز راهکارهای اقتصاد داخلی بهبود مشکلات اقتصادی، به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله سیاست‌ مالیاتی اتخاذ‌شده در قبال کشورهای در حال توسعه، به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله تورم چیست و چگونه به وجود می‌آید؟، به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله فرآیند هویت برند (نام تجاری)، به همراه اصل مقاله📂ترجمه مقاله بررسی رابطه بلند مدت موجود بین بازار سهام و متغیرهای اقتصاد کلان در حضور شکست‌های ساختار📂ماشین لباسشویی طراحی شده در سالیدورک و کتیا📂لامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیا📂کولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا