لینک دانلود(پرسشنامه بررسی تعویق دانشجویان)

پرسشنامه بررسی تعویق دانشجویان|لینک دانلود|اُ کیو|41018816|پرسشنامه بررسی تعویق دانشجویان,بررسی تعویق دانشجویان
در حال حاظر شما فایل با عنوان پرسشنامه بررسی تعویق دانشجویان را دنبال می کنید .

در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پرسشنامه تعویق آكادمیك دانشجویان شامل دو بخش است كه در اینجا از بخش اول آن استفاده شده است. بخش اول میزان تعویق آكادمیك را در شش بعد عملكرد تحصیلی می سنجد كه برای هر یك از شش بعد، 3 سؤال و در مجموع 18سؤال مطرح شده است. این بخش (بخش اول) به صورت لیكرتی طراحی شده است و هر پرسش دارای 5 گزینه می باشد. كه از a (بهترین حالت) e (بدترین حالت) امتیازبندی شده است. با توجه به این كه تعاریف تعویق به هر دو مورد تأخیر رفتاری و آشفتگی روانی تأكید می كنند، نمره تعویق آكادمیك در هر بعد عملكرد تحصیلی با جمع زدن سؤال های اول و دوم (دامنه نمره 2تا 10) حساب می شود؛ بنابراین نمره كلی تعویق آكادمیك با دامنه 12تا 60 از مجموع نمرات در شش بعد محاسبه می شود به..........

...........

........................

.....................................


ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها: 18

تعداد مولفه: مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


مطالب دیگر:
پاورپوینت درس 12 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): اتفاق ساده (دوست بچه های خوب ، نگهبان پنهان)پاورپوینت درس 11 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): فرمانده دل هاپاورپوینت درس 10 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): باغچه ی اطفال (همای رحمت)پاورپوینت درس 9 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): درس آزاد: پایه و اساس ضرب المثلپاورپوینت درس 8 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): درس آزاد: پهلوان ایرانی و پوریای ولی (ایران)پاورپوینت درس 7 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): مهمان شهر ما (انتظار ، مثل)پاورپوینت درس 6 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): آرش كمانگیر( باران)پاورپوینت درس 5 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): رهایی از قفس (قدم یازدهم ، مثل)پاورپوینت درس 4 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): ارزش علمپاورپوینت درس 3 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): راز ( روباه و زاغ)پاورپوینت درس 2 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): كوچ پرستوها (در جست و جو ، قوی ترین حیوان جنگل)پاورپوینت درس 1 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): آفریدگار زیبایی (ستایش ، خبر داغ)پوستر ارزیابی DVT بر اساس معیار ولز Wells Score (پوستر ارزیابی میزان خطر ترومبوز وریدهای عمقی)پوستر ارزیابی PTE بر اساس معیار ولز Wells Score (پوستر معیار ولز و ارزیابی میزان خطر آمبولی ریه)پاورپوینت با موضوع اختلالات دهان و مریپاورپوینت با موضوع بیماری های دستگاه گوارشپاورپوینت با موضوع اگزوتوکسین های پروتئینیپاورپوینت با موضوع آلاینده های هوا و تغذیه مناسبپاورپوینت با موضوع فرآورده های خونیپاورپوینت با موضوع فیزیوپاتولوژی چشم